.. det här att Sverige kommer tvåa på listan över världens lyckligaste ungdomar

Så här framställdes det:

På Twitter (främst bland moderater) började det spridas en länk till en undersökning som påstods bevisa att svenska ungdomar är näst lyckligast i världen – efter australiensiska. De flesta som länkade till undersökningen menade att detta bevisade att vänsterkritik mot den borgerliga regeringen var substanslös. Även svenska tidningar som Aftonbladet gjorde notiser om det ”Svenska ungdomar näst lyckligast

Fullskärmsinfångning 2014-04-06 210538

Så här var det egentligen:

Undersökningen som åsyftas presenteras i Buisness Insider och så här ser topplistan ut. Fullskärmsinfångning 2014-04-06 205509

Notera t.ex. att Saudiarabien hamnar på plats 9 (!), alltså i den övre tredjedelen. Redan där finns ju, som Tore Kullegren påpekade på Twitter, viss anledning till att ifrågasätta resultaten. Och när man bläddrar vidare kan man läsa innantill:

Note that these are not the top 30 countries in the world; these are just the countries that the researchers looked at.

Det är alltså bara 30 länder (av världens 193) som är med i undersökningen. Och av de europeiska länderna är det bara Sverige, Tyskland, Storbritannien, Ryssland, Turkiet och Spanien som är med – alltså bara sex av drygt fyrtio europeiska länder.

Att utifrån detta oerhört begränsade underlag påstå att svenska ungdomar är näst lyckligast i världen är som att påstå att Örebro är Sveriges största stad – för de andra städer man jämför med är mindre.

Annonser

…det här att Nestlés ordförande menade att vatten inte borde vara en mänsklig rättighet?

Så här framställdes det:

Enligt Dagens Industri ska Nestlés ordförande Peter Brabeck-Lethmate ha framfört åsikten att vatten inte är en mänsklig rättighet och att världens vattenreserver borde privatiseras.

Nyheter24 spann vidare och menade att Brabeck-Lethmate sagt ”Vatten inte en mänsklig rättighet”. SvD skriver också att ordföranden menar  ”att vatten inte alls är en mänsklig rättighet.” Många bloggare har gjort samma tolkning.

Så här var det egentligen:

Den intervju som Dagens Industri använder för sina citat är ur dokumentären We feed the world där Brabeck-Lethmate säger följande (på tyska, här översatt till engelska):

It’s a question of whether we should privatize the normal water supply for the population. And there are two different opinions on the matter. The one opinion, which I think is extreme, is represented by the NGOs, who bang on about declaring water a public right. That means that as a human being you should have a right to water. That’s an extreme solution. And the other view says that water is a foodstuff, like any other, and like any other foodstuff it should have a market value.

Det uttryck som som Brabeck-Lethmate använder och som DI översatt till ”rättighet” och Svd til ”mänsklig rättighet” är det tyska ”Öffentliches Recht” som inte alls är samma sak som ”mänsklig rättighet”.

Dessutom är intervjun klippt på ett mycket märkligt sätt (kolla klippningen c.a. 3.07). Brabeck-Lethmate har på sin egen blogg förtydligat vad han menar:

The water you need for survival is a human right, and must be made available to everyone, wherever they are, even if they cannot afford to pay for it.

I en artikel i Guardian (4/3 2013) säger han vidare:

I am the first one to say water is a human right. This human right is the five litres of water we need for our daily hydration and the 25 litres we need for minimum hygiene

Deeped gör följande analys:

uttalandet kompliceras genom att han [Brabeck-Lethmate] faktiskt pratar om att vatten måste få ett värde. Alltså inte att Nestlé ska äga vatten utan hans mission är att vatten, rent vatten, inte är en oändlig resurs men att vi hantera det som en sådan.

Självklart går det att tycka illa om Nestlé-ordförandens åsikter, men att påstå att han menar att vatten inte skulle vara en rättighet är helt fel.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-04-24)

Källor:

Nestlé’s Peter Brabeck: our attitude towards water needs to change”  Guardian 2013-02-04

Water is a human right – but not a free good av Peter Brabeck-Letmathe (2012-10-04)

Nestlé vill inte privatisera vatten – DI gör uselt jobb – Deepedition 2013-04-21

…det här att Jordbruksverket vill inför en ”köttskatt”

Så här framställdes det:

”Jordbruksverket öppnar upp för köttskatt” (Sveriges Radio)

”Jordbruksverket vill införa köttskatt” (Aftonbladet)

”Ny köttskatt kan bli verklighet” (DN)

Så här var det egentligen:

Jordbruksverket släpper den 23/1 2013 en rapport som heter ”En hållbar köttkonsumtion” (pdf). I samband med detta skickar man också ut ett pressmeddelande. Där står att läsa:

Vi föreslår inte någon köttskatt men konstaterar att frivillighet också behöver kompletteras med offentliga styrmedel på internationell nivå. (min fetning och kursivering)

I själva rapporten står det i sammanfattningen på första sidan:

En koldioxidskatt i konsumentledet i kombination med information och märkning om hur köttet producerats skulle kunna påverka  konsumtionen i en mer hållbar riktning.

Sedan fortsätter rapportförfattarna att diskutera olika för- och nackdelar med de förslag som finns för att minska köttkonsumtionen. Man lyfter fram vissa fördelar som finns med en koldioxidskatt (som alltså inte bara skulle gälla kött) men också de nackdelar som finns:

System med köttskatt, skatt per djur eller handel med utsläppsrätter kommer därför inte att stimulera lantbrukarna att minska utsläppen per djur eller per producerad enhet (dvs. per kilo kött, mjölk och ägg). Det behövs andra styrmedel för att få producenterna att minska utsläppen per djur eller per kilo kött.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-01-23)

Källor:

En hållbar köttkonsumtion Rapport 2013:1 Jordbruksverket

Köttskatt?